Nazdar IVO

28. listopadu 2017 v 16:52
HEZKÝ DEN PŘEJI AŤ SE TI LÍBÍ LÉTÁNÍ S DRAKY.


ŠAMAN

Jsem šaman zrozený z víry,
že osud je SATAN,plný síry.
Ty,z pekla,zrozená v břichu,
umyté ruce,krví z hříchu.
Svíce pozvolná již zhasíná,ŠAMAN tvé činy PROKLÍNÁ.
Osud je předem určený,má i světlé okamžiky.
V hříchu jsme se milovali,i vráželi do srdce dýky.
 

Jsem tady pořád.

28. února 2017 v 9:11 | Hermekrátor. |  Kontakt
.

 


Pomocník.

9. ledna 2014 v 15:57 | Hermekrator

Věštba pro rok 2014 pro JzM

2. ledna 2014 v 10:05 | Hermekrator |  Prekognice

Sedm holí....Minulost

Sedm Holí - Těžkosti; konkurence

Kdo zná historii roku 2013 tak ten ví, že to je naprosto přesná věštba.

Velký Vzdušný drak se ochranářsky přivinul k ženě držící zářící keltský meč. Žena není naivní mladá osoba, ale zralá kouzelnice, která je protřelá životem a která se naučila bojovat v nezbytných bitvách. Dobře ví o možnostech využití vesmírné energie (spirály na jejích šatech a chráničích na rukou) a síle a moci materializace (dekorace na jejím živůtku). Všechna energie se neustále pohybuje z vnějšího okraje k vnitřnímu a zpět. Stylizovaný Strom života zobrazený na jejím pásku představuje spojení s temným a tajemným podvědomím. Drak​ má v tlamě hůl, symbol vůle nezbytné pro dosažení určitého cíle. Šest podobných holí je otočeno směrem vzhůru a ochraňuje draka i ženu. Nezřetelné šupiny ve tvaru pyramidy na dračí hlavě symbolizují Vesmírné Světlo potřebné k znovuobnovení sil. Žena pevně čelí agresi, neboť si je jistá svou schopností naladit se na vesmírnou energii a ochranu poskytovanou jak jejím astrálním společníkem (drak), tak silou své vůle (hole).

Tato karta poukazuje na budoucí těžké časy. Soupeření o pro vás důležitou věc vám přinese těžkosti a pocit trpkosti. Buďte bdělí a chraňte se před protivníky. Nyní je třeba postavit se za věc, na které vám záleží.

Děvět Pentaklů....přítomnostDevět Pentaklů - Příjemná osamocenost

Vychází mi to, že po těžkostech z minulého roku potřebuji krátky odpočinek bez starostí.

Drak a muž spolu sedí na kraji lesa. Je slunečný den a kolem draka a muže se pohybuje mnoho zvířátek a ptáčků. Muž je zajedno s Přírodou a svým astrálním učitelem, drakem. Ptáci představují vzkazy od Ducha, které mu byly seslány jako pomoc při rozhodování a pro nalezení své vlastní cesty životem. Vlci v pozadí představují sílu, dovednost a moudrost, zatímco veverka duchapřítomnosti, králík plodnosti a myšky sebeobrany mu pomáhají vytvořit vyvážený postoj k životu.

Cítíte se sami se sebou příjemně, bezpečně a pohodlně. Brzo přijde pro vás tolik očekávané období samoty. Cesta do Přírody může změnit váš náhled na svět a doplnit vám energii.​

4. Císař....budoucnost

Pro nadcházející rok mám docela příznivou věštbu a tak se nechám touto kartou inspirovat.
Již mi nevycházejí OKOVY, jako poslední tři roky. Osud nabírá jiný směr.

Císař, Pán draků, je silný ve svém klidu a chápání vesmírných zákonů a vesmírného propojení celého stvoření. Stejně jako jeho drak-společník vidí kolem sebe i Císař svým třetím okem fyzické i astrální entity a energie. Hnědá barva na tunice a kalhotech naznačuje skutečnost, že se jeho chování vyznačuje zdravým rozumem. Tento rozum je zmírněný duchovním zlatem motivů jeho šperků a oblečení. Přijímá zodpovědnost za svou pozici na duchovní cestě, kterou si vybral, a přitom dohlíží na děti (síla v mystickém středu každého člověka) a reguluje jejich aktivity a také aktivity malých draků (nově vytvořené magické snažení). Hvězdy na jeho koruně symbolizují duchovní vedení labyrintem k duchovní jednotě jak pro něj samotného, tak i pro ostatní, kteří ho budou následovat. Dlouhý meč po jeho boku reprezentuje vůdcovství a spravedlnost, kterou musí být v případě nutnosti připraven bránit. On a jeho společník poklidně sedí v krásné zahradě regenerace a obnovení, ve skrytém duchovním místě, které je cílem všech hledajících.

Váš život bude plynulejší a poklidnější, budete-li rozvíjet vůdcovství a stabilitu ve prospěch pokroku. Můžete být ovlivněni charismatickou osobou. Ve svém zaměstnání byste se mohli dostat do pozice, kde budete mít jistou moc. Je vhodná doba pro převody nemovitostí. Do vašeho života vstupuje vliv Boha. Pokud je v negativním postavení, může tato karta poukazovat buď na touhu kontrolovat druhé nebo na vás samotné pod kontrolou někoho dalšího.

Hermekrator

Věštba pro Hermekrátor na 2014

7. prosince 2013 v 21:22 | Hermekrátor
Deset pentaklů.
17 Hvězda.
1 Mág
Král pentaklů
Kralovná pentaklů

Král Pentaklů

30. listopadu 2013 v 16:10 |  Malá ARKÁNA...Pentakly

Král Pentaklů - Úspěch v obchodě a v peněžní oblasti

Král Pentaklů je zde zobrazen jako vznešený starší muž vedle bohatě zdobeného a dřevem vykládaného trůnu. Větve porostlé révou vytvářejí nad trůnem přírodní baldachýn. U nohou krále leží velký drak. Pravá ruka muže spočívá na meči, který má na pochvě znak pentaklu. Druhou rukou se opírá o zadní stranu trůnu. Na hlavě má posazenou korunu s tmavě zelenými kameny. Přes sedadlo trůnu je položen zelený plášť s keltskými symboly. Během roků zkušeností a duchovního studia získal tento muž jako odměnu a zároveň také odpovědnost titul mistra Zemských energií. Jeho trůn (stabilita a vyvážený život) je v jednotě s Přírodou. Tato symbolika ​je zvýrazněná pentakly (ochrana), spirálami (tvořivá-destruktivní energie) a dračími tesáky (duchovní ochrana) vytesanými do trůnu. Víno života (ženská a tvořivá stránka každého člověka) spojuje fyzickou materializaci života s celou Přírodou. Dokonce i zelený šat s mystickými symboly přináší svědectví o nepřetržitém spojení všeho a všech v životě tohoto muže. Důvěřujíc v cestu k vědění, kterou si vybral, dává Král hrdě na odiv keltský Strom života, vyšitý na své vestě, a pentakl ochrany na meči spravedlnosti.

Tato karta představuje vliv muže, možná dominantního, který je zároveň moudrý a spolehlivý. Možná uzavřete obchod s bankéřem nebo ředitelem podniku. Úspěch ve finančních záležitostech je možný. Vyvarujte se tvrdohlavosti, která by vás mohla odcizit od ostatních.

Královna Pentaklů

30. listopadu 2013 v 16:10 |  Malá ARKÁNA...Pentakly

Královna Pentaklů - Plány do budoucna

Královna Pentaklů je zobrazena jako starší žena oblečená v bohatých šatech tónovaných v barvách země. Na hlavě má korunu s pentaklem umístěným na čele. Její dračí trůn je vytesán z kamene. Právo usednout na svůj​ mocný trůn ​​​získala pilným studiem a soucitem se všemi bytostmi na Zemi. Na opěradle přímo nad její hlavou je vytesán velký drak, symbolizující její neustálé spojení s astrálními a duchovními oblastmi. Těsně nad hlavou se nachází zářící pentakl moci a ochrany. V jedné ruce drží hůlku zakončenou zlatou hvězdou. Coby mistryně nadpřirozených sil tato žena ví, jak materializovat své touhy a přání, ale dělá tyto věci jen s velkým dílem obezřetnosti a po důkladném zvážení. Druhá ruka spočívá na hlavě draka, jejího astrálního společníka, ležícího vedle trůnu. Červená barva pláště symbolizuje krev života, zatímco hnědá barva šatů odhaluje spojení se Zemí a silami Přírody. Bílý spodní šat vypovídá o blízkosti k duchovnímu světu. Po jejím boku stojí zdobený stolek, na kterém je svíčka a křišťálová koule, zatímco u nohou jí leží rozházené knihy. Pomocí vědomostí a studia (knihy) se tato žena naučila vidět jasně minulost (svíčka) i budoucnost (křišťálová koule).

Tato karta poukazuje na vliv ženy, která umí dobře zacházet s penězi, která je také ale kritická a náročná. Budete mít příležitost sklidit plody dlouhodobé práce. Je vhodná doba pro plánování budoucnosti.​

Rytíř Pentaklů

30. listopadu 2013 v 16:09 |  Malá ARKÁNA...Pentakly

Rytíř Pentaklů; Zisky ​a ztráty

Dospívající dívka, oděná do náprsního krunýře a helmy, ​stojí na kamenitém kopci po boku velkého draka. Oba pozorují muže, kteří pod nimi staví kamenný dům. Dívka má za pasem zasunutý keltský meč; vedle meče visí váček s pentaklem. Ze svého výhodného místa u bran do duchovní oblasti vidí dívka velmi jasně práci, která se odehrává v každém životě; tato práce vytváří osobní prostor pro jedince, je to nutnost zachování individuality a osobní identity. Kameny na úbočí symbolizují primární sílu; tato symbolika se opakuje v kamenech použitých na stavbu domu. Existuje zde neomezený zdroj tvořivé primární energie, na kterou se může kdokoli napojit a materializovat tak, co je v životě potřeba, pokud je ochoten tomu věnovat trochu úsilí. Meč a váček s pentaklem představují duchovní sílu k obraně.

Ve financích můžete dojít k zisku nebo ke ztrátě. Je možné, že se dočkáte zvýšení platu. Může se naskytnout příležitost k nákupu nemovitosti. Půjčka je nyní splacená.

Páže Pentaklů

30. listopadu 2013 v 16:09 |  Malá ARKÁNA...Pentakly


Páže Pentaklů - Nové zprávy o penězích

Páže Pentaklů je zde zobrazeno jako mladík, který stojí vedle svého Strážného draka. Chlapec má na krku medailon s ochranným pentaklem, zatímco drak drží podobný pentakl mezi svými předními drápy. Chlapec je naprosto spokojený a důvěřuje svému astrálnímu společníkovi, že ho zavede, kam potřebuje jít, a ukáže mu vše, co potřebuje vidět. Chlapec má jednu ruku položenou na drakovi a v druhé svírá prastarou knihu; název knihy je Význam snů. Nad chlapcovou hlavou jsou vidět mlhavé obrazy draků, kteří vypadají,​ ​jako by byli ze snu. Tato kniha symbolizuje vědomosti, které se dají získat v pod​vědomí. Tyto mystické vědomosti se často zjevují ve formě snů, které reprezentují mlhaví draci nad hlavou chlapce. Sny se většinou lidem ukazují v symbolické formě. Bez vědomého studia mystických symbolů a jejich osobního významu pro daného člověka se nedají sny bezchybně vyložit a pochopit. Na zemi se zdraví malý dráček s kočkou, což ukazuje, že podobné myšlenky často přicházejí v jiné podobě.

Přijde k vám nečekaná informace o penězích. Možná zažijete období věšteckých snů. Nyní se naskýtá příležitost ponořit se do nové oblasti studia a vědění.

Další články


Kam dál